Curs de Photoshop CS, nivell bàsic.

Articles » Curs de Photoshop CS, nivell bàsic.
Introducció.
Configuració del color i monitor.
Configuració de les preferències.
Funcionament de les eines de selecció.
Funcionament de la Vareta Màgica.
Funcionament de les Eines de Tall.
Funcionament de l'Eina Llapis.
Funcionament de l'Eina Clonador.
Funcionament del Pinzell Corrector.
Funcionament de l'Eina Pinzell Corrector.
Posar a mida una imatge.
Funcionament de l'Eina Esborrador.
Funcionament de l'Eina Pot de Pintura.
Funcionament de l'Eina Desenfocar.
Funcionament de l'Eina Enfocar.
Funcionament de l'Eina Dit.
Redimensionar una imatge per a la impressora.
Redimensionar una imatge per web.
Funcionament de l'Eina Text.
Crear un targetó.
Funcionament de les Capes.
Funcionament de les Capes 2.
Retocar Llums.
Retocar els ulls vermells.
Funcionament de l'Histograma.
Les capes d'ajust. (part 1).
Les capes d'ajust. (part 2).
Els Modes de la imatge.
Imatge en B&N.
Imatge en B&N 2.
Imatge en B&N 3.
Viratge en B&N.
Viratge en Duotono
Colorejar una imatge.
Funcionament de les accions.
Funcionament de l'Explorador.
Funcionament de l'Explorador 2.
Funcionament dels Filtres.
Funcionament dels Filtres 2.
Funcionament de l'Eina Ombra/Il·luminació.
Funcionament del RAW.
Funcionament del Licuar.
 
Podeu trobar més apunts i exercicis sobre Photoshop CS a la web xelu.net.